Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Ders Kataloğu

Ders

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2015-2016 Güz Dönemi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Dersleri()() 25
LÜ-TO-10 Bitki Beslemede İyon Dengesi 3 0 5
LÜ-TO-20 İleri Gübre Deneme Tekniği 2 2 5
LÜ-TO-30 Katı ve Sıvı Atıkların Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanımı 3 0 5
LÜ-TO-12 Kil Minerolojisi ve Mikromorfoloji 3 0 5
LÜ-TO-19 Sürdürülebilir Tarımda Gübre Yönetimi 3 0 5
LÜ-TO-32 Toprak Fiziğinin Temel ilkeleri 3 0 5
LÜ-TO-29 Topraklarda Fiziksel Analiz Metodları 3 0 5
LÜ-TO-07 Topraklarda Kireçleme Teknikleri 2 2 5
LÜ-TO-31 Tuzlu ve Alkali Topraklar 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2015-2016 Bahar Dönemi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Dersler() 25
LÜ-TO-14 Arazi Değerlendirme 3 0 5
LÜ-TO-02 Bitki Analiz Tekniği 3 0 5
LÜ-TO-33 CBS Ortamında Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi 3 0 5
LÜ-TO-30 Katı ve Sıvı Atıkların Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanımı 3 0 5
LÜ-TO-11 Kırsal Havza Tasarımı ve Arazi Kullanım Planlaması 3 0 5
LÜ-TO-08 Organik Tarımda Gübreleme 3 0 5
LÜ-TO-17 Toprak Bitki Analizine Dayalı Gübreleme Prog. Hazır. 2 2 5
LÜ-TO-34 Toprak Ekolojisi 3 0 5
LÜ-TO-32 Toprak Fiziğinin Temel ilkeleri 3 0 5
LÜ-TO-29 Topraklarda Fiziksel Analiz Metodları 3 0 5
LÜ-TO-07 Topraklarda Kireçleme Teknikleri 2 2 5
LÜ-TO-06 Toprak ve Su Kirliliği 2 2 5
LÜ-TO-31 Tuzlu ve Alkali Topraklar 3 0 5
Toplam AKTS: 40
Tez

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 50

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30